pedestrian crash on PA-68 takes one life

Edelstein Martin & Nelson News